Skip to content

Registration of stay in Taiwan

Danske statsborgere, som opholder sig i Taiwan i kortere eller længere tid kan registrere sit ophold online. Registreringen er frivillig, men kan vise sig at være fordelagtig i eventuelle krisesituationer. Registrering omfatter også muligheden for, at modtage information om kulturelle eller sociale aktiviteter for danskere i Taiwan. Bemærk venligst, at du efter endt registrering vil modtage en e-mail med et aktiveringslink, som du skal klikke på for at bekræfte din tilmelding til danskerlisten. Din registrering er ikke aktiv indtil du modtager og bekræfter din registrering.

Danish citizens who are staying in Taiwan for either a shorter or longer period of time can register their presence online. The registration is voluntary but can prove to be beneficial in the event of a crisis situation. Registration also provides the option to receive information about cultural or social activities for Danes in Taiwan.

Hvad er danskerlisten?
Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnede konflikter i det land du opholder dig i. I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få oplysninger om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Det er frivilligt om man som dansker ønsker at registrere sig listen. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold.

Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. Det nye system minder automatisk brugeren om at opdatere sine oplysninger senest 12 måneder efter sidste logon. Du får adgang til listen via et selvvalgt ID og password eller NemID. Du kan registrere dig listen på følgende link: Online registrering.

Hvis du har brug for hjælp vedrørende online registrering, er du velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice på BBB@um.dk eller +45 3392 1112.

 

Kommunikation til og fra Udenrigsministeriet og repræsentationerne i en krisesituation
Ulykker rammer ofte, når man mindst venter det. Det handler derfor om at være godt forberedt. På Handelskontoret i Taipei arbejder vi løbende på at forbedre vores permanente kriseberedskab, så vi kan yde danske statsborgere og deres nærmeste pårørende hurtig og effektiv bistand i en akut krisesituation.

Danskere, som enten er turister eller fastboende i Taiwan, bør selv sætte sig ind i Beredskabsvejledningen til kolonien

 

Download for Beredskabsvejledningen til kolonien