Skip to content

Taiwan - verdens førende eksportør af orkideer

Gartneriindustrien i Taiwan buldrer frem. Det giver nye muligheder for eksport af dansk gartneri teknologi.

Taiwan, som er kendt for at være for at være verdens hightech fabrik, er ubemærket gået hen og blevet verdens største eksportør af orkideer og en af de største blomstereksportører i verden den taiwanske industri er yderligere ved at sætte sit præg på den sprudlende kinesiske gartneri produktion. Det giver muligheder for eksport af dansk teknologi til gartnerier og blomsterproduktion til Taiwan.

Taiwans gartneriindustri blomstrer
Den taiwanske gartneriindustri eksporterede sidste år for næsten 800 millioner DKK, hvoraf 77 % var orkideer, og industrien dyrker blomster på mere end 12.500 ha. de ti største selskaber producerer mere end 500.000 småplanter pr. måned, og der eksporteres cirka 8 millioner småplanter til orkideer til hovedsagligt Europa og USA pr måned, i henhold til The Secretary General fra Taiwan Orchid Association. Ved et seminar i april udtalte det taiwanske Council of Agriculture, at flere og flere taiwanske landmænd viser interesse for at få indført miljømæssige styringssystemer og automatiseret produktionsudstyr med henblik på at opretholde en stabil produktion året rundt for at beholde produktionskapaciteten. De globalt stigende energipriser har også skabt en stor efterspørgsel ikke kun med fokus på produkter, men ligeledes på know-how omkring optimering af produktionen og reducering af omkostningerne samt energiforbruget. Direktør for Tainan District Agricultural Research and Extension Station, Dennis Wang udtaler, at Taiwans lokale orkide industri er nødsaget til at videreudvikle sig til en mere højeffektiv vedvarende energi produktion. Han tilføjer yderligere, at et flertal af de lokale gartnere allerede har udviklet energibesparende strategier for deres gartnerier.

Samarbejde med hollandske eksperter
I april i år afholdte Council of Agriculture i Taiwan et seminar, hvor over 100 lokale gartnere deltog for at lære fra eksperter fra den hollandske gartneriindustri om, hvordan en optimering af deres nuværende produktionssystemer kan effektiviseres. Generaldirektøren fra Agriculture Department of Chiayi County præsenterede resultatet af en analyse, hvor en sammenligning af de lokale blomsterfaciliteter i Taiwan og de globale industristandarder var udarbejdet. Hans opfordring til den lokale industri var klart: Taiwan skal tage ved lære af Hollands erfaring og stræbe efter en bedre industrialisering af produktionen med højere kvalitet. Derfor skal Holland og Taiwan samarbejde i udviklingen af miljørigtige, højteknologiske gartnerier.

Investeringer i det kinesiske marked
Taiwan er den største investor i det kinesiske marked foran nationer som blandt andet USA og Japan. I 2010 investerede taiwanske virksomheder op mod 100 mia. DKK i nye projekter i Kina. Samme sprog, kulturforståelse samt samhandelsaftalen har vist sig at være lukrativt for Taiwan. Liu Bang-shein, der er direktør for Dahan Group, som er et af de mest succesfulde taiwanske gartneriselskaber, der også operer i Kina, udtaler, at forbrugstendenserne er meget anderledes, end hvad der ses på andre markeder. Kineserne køber næsten kun blomster til kinesisk nytår og på deres nationaldag. Han udtrykker dog, at denne tendens ser ud til at ændre sig, og at salget af blomster i Kina stiger med 20–30 % årligt og er af den kinesiske tv-station CCTV estimeret til at have en værdi på 55 mia. DKK. Dette vil for den taiwanske industri betyde, at flere gartnerier ser muligheder i at starte produktion i Kina, da arbejdskraften er billigere, og man vil være tættere på det voksende marked. Dahan Group er Asiens største producent af blomster og leverer 20 % af det totale marked i Kina.

Muligheder for danske virksomheder
Direktør for The Trade Councils kontor i Taiwan, Sune Kjeldsen ser flere eksportmuligheder for danske virksomheder. De danske gartneri-teknologi virksomheder har på samme måde som hollænderne god mulighed for at tilbyde teknologi og know-how til det taiwanske marked, som kan være med til at optimere produktionen til at blive mere miljøvenlig, få et større udbytte og bæredygtighed. Vi erfarer, at flere organisationer både offentlige og private viser stort engagement for optimering af industrien, siger han. Desuden er Danmark velset i Taiwan og kendt for gode innovative produkter med god kvalitet, så jeg ser det ikke som et problem, at Holland allerede har taget første skridt i optimeringsprocessen. Det betyder dog, at det er nu, de danske virksomheder skal rykke for at få del i markedet, udtaler Sune Kjeldsen. Yderligere er stigningerne på det kinesiske marked en mulighed for de danske virksomheder, og en partner i Taiwan kan også fungere som partner i Kina. Taiwan kan derfor bruges som springbræt til det kinesiske marked, mener Direktør Sune Kjeldsen. Der ses store muligheder for eksportfremstød med de taiwanske akademiske, forsknings- og industriorganisationer, hvor danske eksperter kan promovere de danske produkter og den danske know-how. Yderligere kan The Trade Council hjælpe med identifikation af distributører, markedsundersøgelser og andre aktiviteter efter behov, så virksomhederne kommer godt fra start. Der arbejdes allerede med flere danske virksomheder, som har vist interesse for markedet, men ønskerne fra den taiwanske industri spænder bredt, og der er derfor store muligheder for flere produkter og virksomheder, såsom gødning, vandings-, automatiserings- og klimasystemer.

9 mio. besøgte Taipei International Flora Expo
Taiwan afholdt i slutningen af 2010 og starten af 2011 Taipei International Flora Expo, hvor den taiwanske blomsterindustri promoverede deres kunnen overfor de cirka 9 mio. besøgende. Taipei kommune har siden 2009 brugt over 25 mia. DKK på eventen, hvilket tydeligt viser de ambitioner som regeringen har for at promovere Taiwans blomsterindustri. Cirka 7 % af de besøgende var udenlandske, hvilket ifølge Expo-talsmand Ding See-Young, betød det, at antallet af internationale deltagende var bedre end ved World Expo i Shanghai i 2010, hvor 5 % var udenlandske besøgende. Eventen betegnes som en stor succes, hvor Taiwans industri promoverede sine kvaliteter indenfor blomsterproduktion og dekoration.

Gartneritidende nr. 11, mandag d. 1. august 2011.