Skip to content

Handelspraktikant

Det danske handelskontor i Taipei tilbyder hvert halve år to praktikstillinger. Praktikantstillingerne vil være tilknyttet det daglige arbejde på tværs af forskellige sektorer.

Handelskontoret i Taipei er en travl arbejdsplads, der støtter og fremmer danske kommerciellle interesser på Taiwan. Kontorets primære opgave er at promovere samhandlen mellem danske og taiwanske virksomheder.

De daglige arbejdsopgaver vil blandt andet indbefatte forberedelse af tilbud og markedsrapporter, sektor research og mødeplanlægning samt planlægning af og deltagelse i eksportfremstød.

Praktikanterne vil hovedsageligt være beskæftiget inden for følgende sektorer:

  • Grøn energi
  • Teknologi
  • Sundhed og life science
  • Fødevarer og miljø

For mere information, herunder om fristen for ansøgning, se venligst følgende LINK.