Skip to content

Criminal record

Hvis du ønsker en udskrift af din danske straffeattest, kan den rekvireres fra Rigspolitiets Center for Almen Jura.
 
Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette henvendelse til Rigspolitiet på følgende adresse:
 
Rigspolitiet 
Center for Almen Jura 
Kriminalregistret 
Polititorvet 14 
1780 København V 
Danmark 
Telefon: +45 35 21 62 22 
Fax: +45 35 21 02 20 
E-mail: [email protected]   
 
Rigspolitiet har brug for kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, oplysning om hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til. Attesten er gratis.
 
En borger bosat i udlandet kan anmode om en privat straffeattest enten ved at udfylde Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug, som kan downloades fra politiets hjemmeside, eller ved at sende personligt brev, hvor ovennævnte oplysninger indgår. Hvis borgeren udfylder blanketten, er det i henvendelsen til Rigspolitiet vigtigt at oplyse, hvorvidt attesten ønskes på engelsk, da dette ikke fremgår af blanketten. Hvis anmodningen sendes pr. e-mail, skal ansøgningsblanketten/det underskrevne brev samt kopi af passiden med foto og underskrift indscannes og vedhæftes mailen (så originalunderskriften fremgår).
 
På Politiets hjemmeside kan læses mere om indhentelse af dansk straffeattest. Rigspolitiets Kriminalregister gør opmærksom på, at hvis man bor i udlandet, stilles der ikke krav om personlig fremmøde, som det er angivet på hjemmesiden (hjemmesiden er skrevet til borgere med bopæl i Danmark).
 
NB! Det er ikke muligt at få en straffeattest på baggrund af en telefonisk henvendelse.

 

Klik her for information om straffeattest på politi.dk